Kinderdagverblijf ‘t Boelleke 1 @Beveren

‘t Boelleke is gestart in 1993 in de Ciamberlanidreef 25 met toezicht voor 14 kindjes en tot op heden uitgegroeid tot verschillende kinderopvanginitiatieven zowel kinderdagverblijf als buitenschoolse kinderopvang.

Kinderdagverblijf ‘t Boelleke 1 in Beveren is vergund voor 21 kinderen van 0 tot 3 jaar. Deze locatie was de eerste locatie in Beveren waar De Biotoop aan de slag ging.

We maakten er een leuke speelhoek met de Biotoop- schattenboom. Hier kunnen zowel boekjes als schatten van de kinderen in geplaatst worden. Tot slot maakten we ook een keukentje voor de kleine spruiten.

Alle werken werden op voorhand grondig besproken en overlegd. Opmetingen werden genomen en voorbereidingen werden getroffen. Ziehier het resulataat!