Kinderdagverblijf ‘t Effect @Kortrijk

Dankzij VZW ‘t Effect werd een nieuwe locatie voor kinderopvang geboren in Kortrijk. De Speelhoek is de dienst kinderopvang van vzw effect en wil kinderopvang bieden met bijzondere aandacht voor kansengroepen. De Biotoop mocht de locatie ‘Venning’ inrichten. Dit is een kinderdagverblijf met 22 plaatsen. De inrichting moest zo natuurlijk mogelijk vorm krijgen. Multifunctionaliteit & plezier was ook een belangrijk aspect. Buiten- en binnenruimte werden door ons in een nieuw kleedje gestoken, ziehier het resultaat!