Zorg dragen voor mens en milieu

Mens

De Biotoop kiest voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Als kinderdagverblijf wensen we ons te engageren voor het welzijn van onze kinderen, ouders, en medewerkers én een bijdrage te leveren aan de maatschappij als geheel.

Tewerkstelling

We kiezen voor een grote diversiteit binnen onze teams omdat we geloven dat dit een verrijking is voor kleine én grote mensen. In de Biotoop vind je mensen met verschillende achtergronden, zowel wat origine, leeftijd als opleidingsniveau betreft. Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties en ontwikkelen deze verder op de werkvloer. Op deze manier creëren we betere kansen voor alle mensen die deel willen uitmaken van onze werking.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt ook in dat wij mensen uit kansengroepen (langdurig werkzoekenden, allochtonen, mensen met een (lichte) arbeidshandicap,…) een opleidingstraject (art 60, IBO,…) laten doorlopen én hen na positieve evaluatie vast in dienst nemen indien (financieel) mogelijk.

Milieu

Stap voor stap willen we onze ecologische voetafdruk verkleinen en zorgen voor een leefbare aarde voor al onze kinderen!
(de ecologische voetafdruk geeft aan hoeveel oppervlakte land er nodig is voor alles wat we produceren en voor de verwerking van wat we aan afval achterlaten)

Naast de keuze voor biologische en vegetarische voeding leveren wij ook nog andere inspanningen op milieuvlak.

Wasbare luiers

Wegwerpluiers zorgen voor een enorme afvalberg. Per baby zorgen wegwerpluiers voor meer dan één ton afval. In Vlaanderen moet jaarlijks zo’n 70.000 ton wegwerpluiers verbrand of gestort worden.

Wasbare luiers zorgen voor minder afval, minder energieverbruik, minder CO2-uitstoot en gebruiken minder land dan wegwerpluiers.

Wij vragen aan ouders om een dagpakket wasbare luiers (6 luiers + 3 overbroekjes) aan te kopen en mee te brengen bij de start van de opvang.

De luiers worden dagelijks gewassen op 60°C, hierbij worden de meest voorkomende kiemen gedood. Enkel bij sterk rondgaande infecties wordt op 90°C gewassen. Ze worden gewassen met een ecologisch wasmiddel én zonder wasverzachter zodat de kans op allergieën zo goed als nihil is.

Bij het verluieren worden de billetjes ook met wasbare katoenen doekjes afgeveegd. Deze worden vochtig gemaakt met water, indien nodig wordt een milde zeep of toiletmelk gebruikt.

Ecologische onderhoudsprodukten

In De Biotoop gebruiken we uitsluitend ecologische onderhoudsproducten (schoonmaak, afwas, was,…), deze hebben een beperkt effect op het milieu en zijn zo snel mogelijk biologisch afbreekbaar.

Ook kiezen wij, waar mogelijk, voor hervulbare flacons.

Natuurlijke verzorgingsprodukten

Wij kiezen voor natuurzuivere, mens- en diervriendelijke verzorgingsproducten van Weleda.