Waarborg

Bij inschrijving wordt een waarborg van 250 euro betaald. Ouders met een laag inkomen (< 27 000 euro/jaar) betalen slechts 50 euro. De inschrijving is pas definitief na overschrijving van de waarborg.

De waarborg wordt terugbetaald op het einde van de opvangperiode, nadat alle maandelijkse facturen voor de opvang betaald zijn door de ouders. Indien de opvang vroegtijdig (vóór de einddatum van de opvangovereenkomst) stopgezet wordt zonder geldige reden en zonder naleving van de opzegperiode (3 maanden) zal de waarborg niet terugbetaald worden.

In geval van opzeg wegens medische redenen (miskraam, vroeggeboorte, langdurige ziekte…) wordt de waarborg volledig terugbetaald, mits voorleggen van een doktersattest. Ook andere vormen van overmacht (bv. jobverlies, verhuis) kunnen in aanmerking komen voor terugbetaling.