Plaats aanvragen of een afspraak maken

Het is belangrijk om tijdig een plaatsje te reserveren in de kinderopvang van je keuze. De plaatsen zijn immers beperkt en worden zeer snel ingevuld!

Een aanvraag indienen voor een vrije opvangplaats op één van onze locaties gebeurt via Kinderopvangpunt Gent: https://kinderopvang.stad.gent/. Vergeet zeker niet te vermelden of je tot een voorrangsgroep behoort (laag inkomen, alleenstaande ouder, kwetsbaar gezin (medische, psychische problemen)). Kinderdagverblijven met inkomenstarief moeten immers minstens 20% kindjes uit voorrangsgroepen opvangen.

Let op: aanvragen via Kinderopvangpunt kunnen door ons pas 9 maanden vóór de startdatum beantwoord worden. Je ontvangt een mailtje van ons indien er een beschikbare plaats is voor je kindje en je een bezoekje kunt brengen.

We plannen enkel bezoekjes wanneer een plaats vrijkomt en een inschrijving mogelijk is. Om veiligheidsredenen en om de rust van de kinderen te waarborgen is het niet toegelaten het kinderdagverblijf te bezoeken zonder afspraak.

Na het bezoekje heb je nog eventjes bedenktijd alvorens definitief in te schrijven. Je ontvangt een blanco opvangovereenkomst en huishoudelijk reglement om thuis na te lezen. We moeten wel vragen om snel te beslissen want de vraag is groot, en het aantal plaatsen beperkt!

Komt je kindje al in De Biotoop en verwacht je een volgende kindje? Contacteer ons dan snel: broertjes en zusjes krijgen altijd voorrang!