Leefgroepen en dagstructuur

In welke groepen worden onze kinderen ingedeeld?

Babygroep (± 3m – 18m)
Kruipers en peuters (± 18m – 30m)
Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigenheid. Door de kinderen op te splitsen in leeftijdsgroepen kunnen we beter inspelen op de specifieke behoeften en interesses van de kinderen.

Babygroep

Rust en geborgenheid voor de allerkleinsten.
We volgen het eigen ritme van elk kind (voeding, slapen, spelen,…). We luisteren naar de signalen van de kinderen, we werken zo weinig mogelijk met vaste voedings- en slaapschema’s (tenzij op uitdrukkelijke wens van ouders of om medische redenen).
Ruimte voor motorische ontwikkeling: rollebollen en leren kruipen op de mat. We gebruiken geen boxen voor de baby’s.
Aangepaste activiteiten: baby’s ontdekken nieuwe materialen, spelletjes en muziek.

Peutergroep

Vaste dagstructuur (flexibel naar individuele behoefte bv. kind is moe en heeft extra dutje nodig, een oudere peuter heeft minder behoefte aan slaap en blijft wakker op sommige dagen,…)
Een sterker groepsgebeuren: samen aan tafel, samen gaan slapen,….
Leren samen spelen, samen plezier maken, vriendjes maken, ruzies oplossen, sociaal gedrag aanleren….
Zelfstandiger worden: zelf leren eten met lepel en vork, opruimen, jasje zelf aandoen, leren op het potje gaan,….
Groot aanbod aan (creatieve) activiteiten
Opsplitsen in kleine groepjes voor activiteiten