Elk kind is uniek en waardevol

Begeleiders hebben oog voor het individuele kind en gaan respectvol om met de specifieke behoeften van de kinderen.
Begeleiders gaan hierover op een open en positieve manier communiceren met de ouders.

Van elk kindje wordt een persoonlijk portret gemaakt (wie ben ik?), er wordt een fotoboekje bijgehouden met foto’s van thuis aangevuld met maandelijkse foto’s van de belevenissen in de opvang. Hier en daar worden ook kleine notities bijgevoegd. Begeleiders brengen zo in beeld hoe een kind zich voelt in de opvang, wat hij/zij leuk vindt en niet leuk vindt en hoe zijn/haar ontwikkeling verloopt. De boekjes worden ook gebruikt om met de kinderen in gesprek te gaan over hun leefwereld en die van hun vriendjes in de opvang.

Logistiek werk zoals maaltijden klaarmaken en klaarzetten, afwassen, wassen en schoonmaken wordt door omkaderend personeel verzorgd, zodat de kinderbegeleiders zich zoveel mogelijk op de kinderen kunnen richten. Per leefgroep (baby’s of peuters) werken wij met vaste begeleiders, zodat zij een vertrouwensband kunnen opbouwen met kinderen en ouders.