Spelen

Vanuit De Biotoop gaan wij bewust op zoek naar duurzaam, ecologisch en ontwikkeling stimulerend speelgoed en spelmaterialen voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

We vinden ecologisch speelgoed belangrijk. Daarvoor kijken wij bewust naar het productieproces en dus naar de materialen die gebruikt zijn om het stukje speelgoed te vervaardigen. Vanuit dit principe primeert houten speelgoed voor ons, omdat dit productieproces veel milieuvriendelijker is. Bovendien zorgt speelgoed vervaardigd uit hout ervoor dat een boom een tweede leven krijgt. Zo zorgen wij voor moeder natuur.

Fantasie en verbeelding

Ten derde verkiezen wij spelmateriaal dat de fantasie en verbeelding van een kind stimuleert. Zo kiezen wij voor speelgoed dat ‘onaf’ is, zodat kinderen dit kunnen vorm geven met hun eigen fantasie. De fantasiewereld van een kind is zo prachtig, dat speelgoed daar geen afbreuk op mag doen. Ook hierdoor dragen wij houten speelgoed op handen. Dit soort speelgoed is immers veel minder gedetailleerd dan plastieken speelgoed, waardoor het ruimte geeft voor de fantasie van een kind. Wij gaan dus voor minder fantasie bij speelgoed, om meer fantasie bij het kind te stimuleren!

Veilig

Dat speelgoed veilig is en moet zijn, is een vierde vereiste. Kinderen hebben recht op oneindig veel vormen van spel, maar elke vorm moet wel verantwoord en veilig zijn. Het zijn immers ontdekkingsreizigers, die hierbij gebruik maken van al hun zintuigen. Daarom hebben ze nood aan een veilige ontdekking van de wereld -denk maar eens aan hoeveel kinderen speelgoed in de mond steken- en dus ook van speelgoed. Dit is nog een reden waarom wij houten speelgoed verkiezen boven plastieken. De kans dat plastieken speelgoed schadelijke stoffen bevat is immers veel groter dan bij houten speelgoed.

Ontwikkeling stimulerend

Ten vijfde vinden wij het van belang dat speelgoed de ontwikkeling van het kind stimuleert. Speelgoed dient daarom veelzijdig te zijn, wat ervoor zorgt dat het kind er voldoende aan te ontdekken en beleven heeft. Kinderen gebruiken immers constant diverse zintuigen, waardoor het belangrijk is dat ook speelgoed deze verschillende zintuigen op allerlei manieren prikkelt.
Tot slot is het voor De Biotoop ook een pluspunt wanneer speelgoed tijdloos is. In de hedendaagse maatschappij worden kinderen al voldoende -misschien wel te veel- blootgesteld aan rages en media. Door dit bewust in speelgoed te vermijden, kunnen we rust en eenvoud bieden in het reeds drukke leven. Wanneer speelgoed tijdloos is, kan het ook blijvend meegaan, van generatie op generatie. Dat brengt ons weer bij duurzaamheid en zo is de cirkel rond!