Huppakee, De Biotoop goes International!

Recent werden we aangeschreven door Hannelore MEGANCK, studente Pedagogie van het Jonge Kind aan de Artevelde Hogeschool Gent. Als laatstejaarsstudente voltrekt zij momenteel haar afstudeerstage in Ecuador. Het project dat Hannelore ons voorstelde was ons niet geheel vreemd daar wij in de voorbereidende fase reeds door de Artevelde Hogeschool waren gecontacteerd, de school heeft immers twee DIP DAP fietsjes aangekocht bij De BIOTOOP en gedoneerd aan het project welke zij ondersteunen in Ecuador.

Vertrekkend van een blank canvas is men ginder bezig met de opstart van een gloednieuwe kinderopvang en een centrum voor speciale begeleiding van ouders en hun kinderen waarbij Hannelore haar theoretische kennis kan omzetten in de praktijk.

In één van de armere buitenwijken van Guayaquil, met name “Bastion Popular”, zijn ze in februari 2018 gestart met een centrum specifiek gericht op sessies tussen ouders en hun kindjes. Momenteel hebben ze reeds 220 gezinnen kunnen bereiken. Bijgevolg voorzien ze sessies van 2 uur voor maximaal 12 kindjes tussen 6 maand en 4 jaar. Tijdens deze sessies kunnen ouders samen met hun kinderen zelfstandig of georganiseerd activiteiten uitoefenen.

Deze vrije manier van werken moet de band tussen de ouders en hun kind(eren) stimuleren. In Ecuador is het namelijk niet vanzelfsprekend dat kinderen al vanaf hun 3 maanden naar de kinderopvang gaan zonder begeleidende ouder bij zich. Kinderopvang zonder begeleiding is in Ecuador  enkel mogelijk voor werkende ouders. Van thuisblijvende ouders wordt verwacht dat ze zelf voor de opvang van hun kind(eren) instaan.

Het is dan ook een zeer vernieuwende visie om deze ouders te leren hun kinderen los te laten en deze te laten experimenteren en in interactie te laten gaan met andere kinderen of  in aanraking komen met open eindmateriaal.

Met deze aanpak hoopt men, op lange termijn, de ouders te sensibiliseren omtrent de interactie tussen kinderen zowel in de kinderopvang als in de thuissituatie.

Vanaf april 2018 wordt ook gestart met kinderopvang voor werkende ouders. Dit nieuwe project wordt mede ondersteund door Artevelde Hogeschool Gent.

Gebaseerd op de visie van Loris Malaguzzi en Reggio Emilia wordt gekozen om -in beide projecten- bewust in te zetten op het gebruik van meer duurzame en biologische materialen, eerder dan plastiek. De aanpak via deze vernieuwende visie maakt dat dit mooie sociale project op weinig steun kan rekenen en bijgevolg nauwelijks financiële hulp ontvangt.

De BIOTOOP was ook zodanig ontroerd, zowel door de motivatie van de begeleiders als door de omstandigheden waar de kinderen mee te maken kregen, dat ze besloten hebben om een DIP DAP fietsje te doneren aan dit project. Met dit fietsje en ander ecologisch verantwoord speelgoed, gedoneerd door Belgische sponsors, zijn ze ervan overtuigd dat kinderen zich zullen gaan exploreren en hun grenzen gaan verleggen in hun ontwikkeling. We geloven er dan ook ten volle in dat er een mentaliteitsverandering kan groeien en hopen, vanuit sociaal oogpunt, dat de betrokken ouders de visie van het centrum zullen overnemen naar hun dagdagelijks handelen.

– Geschreven door Hannelore Meganck –